Cicles Formatius de Grau Superior

Homologació documentació d'accés

Si has cursat estudis a l'estranger i vols accedir a un cicle formatiu de grau superior, has d’homologar els teus estudis estrangers. Per demostrar que has iniciat el procés d’homologació, cal que presentis un volant d'inscripció condicional vigent, un document que confirma que has sol·licitat l'homologació o convalidació dels teus estudis i que el procés està en curs. Recorda que la vigència del volant és d’un curs acadèmic.

La matrícula restarà condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació.

Fases del procés per homologar estudis estrangers
Fases del procés d'homologació
  • Fase 1: Presenta la sol·licitud electrònica (no equival al volant). 
  • Fase 2: Fes el pagament de la taxa, si escau.
  • Fase 3: Presenta la documentació acadèmica original en un registre (té validesa com a volant). En aquesta fase s'inicia l'expedient d'homologació.
  • Fase 4: Requeriments: pot ser que rebis requeriments de l'Administració per completar les dades de la sol·licitud. En aquest punt el procés està en tràmit.
  • Fase 5: Credencial: rebràs la credencial definitiva d'homologació o convalidació, el justificant que acredita com alumne per als nostres estudis.