Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional

Formació d’orientació pràctica en planificació i gestió de mercaderies i en processos d’importació i exportació en l’àmbit internacional, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Pla d'estudis

El cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Comerç Internacional  té una durada de dos cursos acadèmics i s’estructura per mòduls, aquests mòduls estan integrats per diferents unitats formatives (assignatures) que persegueixen l’assoliment de les diferents competències bàsiques per a l’exercici de la professió. Alguns mòduls s’imparteixen al llarg dels dos cursos del CFGS.
 

PRIMER CURS SEGON CURS
Aplicacions informàtiques Comerç digital internacional
Finançament internacional Gestió administrativa del comerç internacional
Formació i orientació laboral Mitjans de pagament internacionals
Gestió administrativa del comerç internacional Transport internacional de mercaderies
Gestió econòmica i financera de l'empresa  
Logística d'emmagatzematge  
Màrqueting internacional  
Negociació internacional Projecte de comerç internacional
Sistema d'informació de mercats Formació en centres de treball (pràctiques en empreses)
Llengües estrangeres: Anglès, Francès i Xinès comercial Llengües estrangeres: Anglès, Francès i Xinès comercial

 


Llengües estrangeres

Donant resposta a les necessitats actuals del teixit empresarial català, el Centre de Formació Professional de la Fundació UAB posa especial èmfasi en el coneixement de les llengües estrangeres.

 

  • S’estudien l’anglès i el francès, a través de la realització d’activitats que plantegen situacions habituals del sector.
  • Per assegurar el ritme propi d’aprenentatge de cadascú, la formació en llengües es fa agrupant als estudiants per nivell de coneixement dels idiomes a cursar.
  • S’imparteixen matèries íntegrament en anglès, tant a primer com a segon curs.
  • En finalitzar els estudis, UAB Idiomes, centre acreditat per ACLES, certifica el nivell de competència lingüística equivalent al Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MECR) en anglès i francès als estudiants.
  • Per completar el perfil professional del Tècnic Superior en Comerç Internacional, s’introdueix una tercera llengua estrangera, el xinès comercial, treballant els aspectes de la cultura, tradicions, protocols, costums i idioma xinès, posant l’accent en el paper que està jugant la Xina en les relacions comercials mundials.