Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional

Formació d’orientació pràctica en planificació i gestió de mercaderies i en processos d’importació i exportació en l’àmbit internacional, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Pla d'estudis

El cicle formatiu de grau superior (CFGS) en Comerç Internacional  té una durada de dos cursos acadèmics i s’estructura per mòduls, aquests mòduls estan integrats per diferents unitats formatives (assignatures) que persegueixen l’assoliment de les diferents competències bàsiques per a l’exercici de la professió. Alguns mòduls s’imparteixen al llarg dels dos cursos del CFGS.
 

PRIMER CURS SEGON CURS
Finançament internacional Comerç digital internacional
Formació i orientació laboral Mitjans de pagament internacionals
Gestió administrativa del comerç internacional Transport internacional de mercaderies
Transport internacional de mercaderies Llengües estrangeres: Anglès, Francès i Xinès comercial
Gestió econòmica i financera de l'empresa Projecte de comerç internacional
Logística d'emmagatzematge Formació en centres de treball (pràctiques en empreses)
Màrqueting internacional  
Negociació internacional  
Sistema d'informació de mercats  
Llengües estrangeres: Anglès, Francès i Xinès comercial  


Llengües estrangeres

Donant resposta a les necessitats actuals del teixit empresarial català, el Centre de Formació Professional de la Fundació UAB posa especial èmfasi en el coneixement de les llengües estrangeres.

 

  • S’estudien l’anglès i el francès, a través de la realització d’activitats que plantegen situacions habituals del sector.
  • Per assegurar el ritme propi d’aprenentatge de cadascú, la formació en llengües es fa agrupant als estudiants per nivell de coneixement dels idiomes a cursar.
  • S’imparteixen matèries íntegrament en anglès, tant a primer com a segon curs.
  • En finalitzar els estudis, UAB Idiomes, centre acreditat per ACLES, certifica el nivell de competència lingüística equivalent al Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MECR) en anglès i francès als estudiants.
  • Per completar el perfil professional del Tècnic Superior en Comerç Internacional, s’introdueix una tercera llengua estrangera, el xinès comercial, treballant els aspectes de la cultura, tradicions, protocols, costums i idioma xinès, posant l’accent en el paper que està jugant la Xina en les relacions comercials mundials.