Cicle Formatiu de Grau Superior en Comerç Internacional

Formació d’orientació pràctica en planificació i gestió de mercaderies i en processos d’importació i exportació en l’àmbit internacional, amb èmfasi en l’aprenentatge d’anglès, francès i xinès comercial.

Matrícula

Fer la matrícula online assistida és fàcil, fes clic en els enllaços que trobaràs a continuació per veure pas a pas com ho has de fer: 


DOCUMENTACIÓ 

La documentació a lliurar és:

-    DNI/NIE/Passaport.

  • Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Si es tracta d'estrangers extracomunitaris, es necessita NIE i PASSAPORT.

-    Compulsa dels documents que acreditin l’accés al cicle (més informació):

  • Títol de batxillerat.
  • Títol de tècnic, tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  • Títol de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
  • Curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Titulació universitària o equivalent.
  • Prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  • Proves d'accés a cicles formatius de grau superior del Departament d'Ensenyament.

-    Certificat d'expedient acadèmic amb la nota mitjana (han d'incloure tots els cursos)
-    1 fotografia de carnet en color
-   Fotocòpia de l'assegurança pròpia (alumnes extracomunitaris)

-    Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TSI)
-    Fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social (si no se’n disposa, s’ha de demanar a la Tresoreria de la Seguretat Social).

Els estudiants que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se'ls matricularà condicionalment.

En el cas d'estudiants amb titulacions estrangeres, s'ha d'acreditar que s'ha iniciat el tràmit d'homologació o convalidació i se’ls matricularà condicionalment a l’espera de la resolució.

Els estudiants que no lliurin la documentació requerida en el període establert, la matrícula els serà considerada nul·la.

Els estudiants que no es matriculin en el període establert es considerarà que renuncien a la plaça adjudicada.

Si un cop finalitzat el procés de matrícula queden places vacants en un mòdul o unitat formativa d'un CFGS, el centre podrà admetre matrícules parcials en aquest mòdul o unitat formativa.

La matrícula inclou
Assegurança escolar
- Classes de preparació exàmens d'acreditació d'idiomes
- Forma't al Port (1r curs)
- Llibres de text.
- Sortides i activitats programades.
- Gestió de pràctiques.
- Acreditació d’idiomes.
- Subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype.
- Taxa de matrícula

La matrícula no inclou:

 
- Forma't al Port 250€ segon curs
 

Pagament, preus i finançament

Bonificacions i Beques

Anul·lacions i modificacions de matrícula