Cicles Formatius de Grau Superior

Pagament, preus i finançament

Import matrícula

- Primer curs 4.695€
- Segon curs 3.650€

Si no s'ha fet la reserva de plaça de 500€ dins del període de preinscripció, en el moment de formalitzar la matrícula, s'haurà d'abonar-lo. Aquest import es descomptarà del total de la matrícula de primer curs.

La reserva de plaça, es retornarà íntegrament per causes imputables a la Fundació UAB.
 
La matrícula inclou:

- Assegurança escolar
- Classes de preparació exàmens d'acreditació d'idiomes
- Forma't al Port (1r curs)
- Llibres de text.
- Sortides i activitats programades.
- Gestió de pràctiques.
- Acreditació d’idiomes.
- Subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype.
- Taxa de matrícula
- Assegurances

La matrícula no inclou:

- Forma't al Port 260€ segon curs

Modalitat de pagament

  1. Pagament únic

S’aplicarà un descompte del 3% del pagament de l'import total de la matrícula (el pagament es farà efectiu en els 7 dies posteriors a la matriculació).
El descompte és aplicable a partir d'imports superiors a 500€.

  1. Pagament fraccionat en 2 terminis
  • Primer termini: 60% de l’import de la matrícula (el pagament es farà efectiu en els 7 dies posteriors a la matriculació).
  • Segon termini: 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el mes de desembre) [Important: Conseqüències de l'impagament de la matrícula].
  1. Amb més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell): El Banc de Sabadell ofereix finançament de la matrícula.
  • 3, 4 o 5 mesos consecutius, a partir de la matrícula (sense cap recàrrec)
  • 6 mesos,consecutius,a partir de la matrícula,amb un recàrrec d’un 0,25%
  • 9 mesos,consecutius,a partir de la matrícula,amb un recàrrec d’un 1,25%

       En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el centre facilitarà el fraccionament del pagament

       
Si tens dubtes sobre el preu o el pagament, pots consultar el simulador de matrícula del Centre de Formació Professional de Fundació UAB.
 

Conseqüències de l'impagament de la matrícula 

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc.).

Devolució rebut domiciliat:

Els estudiants que haguessin fet efectiu el pagament de l'import de la matrícula fora del termini establert, o els que havent optat per la domiciliació bancària no se'ls hagués pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que els siguin imputables, hauran d'abonar les despeses de gestió de l'impagament que s'aprovi per a cada curs acadèmic, així com els interessos bancaris carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat, si escau (mínim 30 euros).