Cicles Formatius de Grau Superior

Pagament, preus i finançament

Import de matrícula curs 23/24

Estudis

Primer any 

(Curs sencer)

Segon any

(Curs sencer)

Comerç Internacional  4.930 € 3.830 €
International Trade 100% in English  4.930 € 3.830 €
Transport i Logística  4.930 € 3.830 €
Transport i Logística (per a titulats/des en Comerç Internacional) 4.226,67 € -

Prèvia a la matrícula cal fer la preinscripció i reserva de plaça

Si no s'ha fet la reserva de plaça de 500€ dins del període de preinscripció, en el moment de formalitzar la matrícula, s'haurà d'abonar-la. Aquest import es descomptarà del total de la matrícula de primer curs.

La reserva de plaça, es retornarà íntegrament per les causes que s'indiquen en l'apartat preinscripció i reserva de plaça.

La matrícula inclou:

- Assegurança escolar
- Classes de preparació exàmens d'acreditació d'idiomes
- Forma't al Port (1r curs)
- Llibres de text.
- Sortides i activitats programades.
- Gestió de pràctiques.
- Acreditació d’idiomes.
- Subscripció gratuïta al programari Microsoft Office 365 ProPlus que inclou les últimes versions de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Skype.
- Taxa de matrícula
- Assegurances

La matrícula no inclou:

- Forma't al Port segon curs (260€ aprox.)

Simula la teva matrícula

1. En un únic pagament: si tries aquesta modalitat s'aplicarà un descompte del 3%* sobre l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula. Per mantenir el descompte s'haurà de realitzar en els 7 dies posteriors a la matriculació.

*El 3% de descompte per pagament únic s’aplica sobre l’import final de la matrícula, un cop deduïts totes les bonificacions (FN, altres gratuïtats). És aplicable a partir d'imports superiors a 500€.

2. En dos terminis:

  • Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula (el pagament es realitzarà mitjançant rebut bancari en els 7 dies posteriors a la matriculació).
  • Un segon pagament del 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el mes de desembre). [1] [Important: Conseqüències de l'impagament de la matrícula].

3. A més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell*):

*La Fundació UAB paga els interessos de la teva matrícula mitjançant el CrediCompte Formació de Sabadell Consumer (GrupBancSabadell). 

CrediCompte Formació és una línia de crèdit destinada al finançament de matrícules en centres formatius.

Vigent a partir de l'1 de març de 2023 fins el 29 de febrer de 2024

  • 3 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0%).
  • 4 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0,50%).
  • 5 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 0,75%).
  • 6 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 1,25%).
  • 8 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 1,75%).
  • 9 mesos sense interessos (comissió d'obertura del 2,50%).

En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el Centre facilitarà el fraccionament del pagament amb les mateixes condicions que el finançament bancari.

Pots consultar les condicions en el díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (vigent fins 29 de febrer 2024).

 

Si has triat fraccionar la matrícula i has domiciliat el segon pagament:

[1] En cas de rebuts retornats, l'estudiant haurà d'abonar les despeses per la gestió de l'impagament així com els interessos bancaris cobrats per l'entitat financera sobre l'import impagat (penalització de 30 euros).

 

Conseqüències de l'impagament de la matrícula 

El fet de no abonar la matrícula en els terminis establerts comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que es regula en la Normativa de matrícula de la UAB.   

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, titulacions, trasllats, etc.).