Cicles Formatius de Grau Superior

Bonificacions i Beques

Beques 

Independentment a la teva matricula al centre, a més pots consultar tota la informació sobre Beques i ajudes d'estudis de Formació Professional, convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a estudiants que cursen ensenyaments postobligatoris.

A qui van adreçades?:

A estudiants dels ensenyaments postobligatoris no universitaris que siguin espanyols o tinguin nacionalitat d'un estat membre de la UE i no haver obtingut un títol de nivell igual o superior als estudis pels que els sol·licita. 

Normativa
 

Terminis 

Del 19 de març al 10 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Avís

Encara que no sàpigues què voldràs estudiar el curs vinent o bé tens dubtes de si estudiaràs o no, cal que presentis la sol·licitud de beca dins del termini.

Al formulari de sol·licitud fes-hi constar els estudis que creus que faràs.

Si quan arriba el moment de matricular-te els estudis són uns altres, no passa res. Tindràs un termini, al mes de setembre, per modificar aquesta informació a la sol·licitud (accedint a la seu del Ministeri).

Documentació

No cal presentar cap document.

Ara bé, si l'administració educativa, ho considera necessari, et pot demanar que presentis documents originals justificatius de la informació inclosa en la teva beca.

Requisits

Requisits generals

  1. No posseir un títol d'igual o superior nivell al dels ensenyaments per als quals sol·licites la beca.
  2. Estar matriculat en algun dels ensenyaments indicats a l'article 3 de la convocatòria del Ministeri.
  3. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.
  4. Si tu o la teva família sou ciutadans de la Unió Europea, heu de residir de forma permanent a Espanya o acreditar un treball per compte propi o aliè a Espanya.
  5. Si no ets ciutadà/ana de la Unió Europea, aplicarem allò que indica la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social: és a dir, pots tenir dret a beca si ets menor de 18 anys o si has obtingut permís de residència a 31 de desembre de l'any anterior al de la convocatòria.

Tenen la consideració de «familiars»:

  • el cònjuge o la parella legal,
  • els ascendents directes a càrrec,
  • els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

Requisits acadèmics i econòmics:

consulta la pàgina web del Departament d'Eduacació
 

Sol·licitar beca:

Beques pròpies del centre
Beques de col·laboració a les activitats de promoció de FUAB (febrer a juliol):

Les beques de col·laboració FUAB estan dirigides als estudiants matriculats aquell curs acadèmic en el CFGS (alumnes de segon).

L’objectiu de la beca és realitzar les tasques que s’indiquen com a suport a diferents activitats promocionals de FUAB, com ara les Jornades de Portes Obertes, el Saló de l'Ensenyament i d'altres esdeveniments que es programin. Es realitzaran tasques de promoció, de suport logístic i atenció al client i de suport d'informació, entre d'altres.

La selecció dels candidats la fa una comissió designada i presidida a l’efecte per la directora de Serveis Docents de la FUAB i està formada per la directora de l'Escola, la cap de Secretaria, els/les coordinadors/es de titulació i la responsable de la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball.