Cicles Formatius de Grau Superior

Pràctiques

Formació en centres de treball

La formació pràctica es realitza en empreses amb presència i activitat en l’àmbit internacional, en el cas del CFGS en Comerç Internacional. Un dels principals objectius de la formació professional és la capacitació per a l’exercici qualificat de la professió. Les pràctiques suposen la primera porta d’entrada al món laboral.

Durant els mesos de realització de la formació en centres de treball no hi ha docència teòrica a l’aula. L’estada de l’alumne a l’empresa està supervisada en tot moment per un tutor de pràctiques del centre, en contacte constant amb l'estudiant i el tutor de l’empresa.

Un cop finalitzada la formació en centres de treball, l’estudiant podrà incloure aquesta formació en el seu currículum vitae com l’inici de la seva carrera professional.

Per a més informació, consulteu la normativa.