Cicles Formatius de Grau Superior

Pràctiques

Formació en centres de treball
Un dels principals objectius de la formació professional és la capacitació per a l’exercici qualificat de la professió, i les pràctiques suposen la primera porta d’entrada al món laboral.


La formació pràctica es du a terme en empreses amb activitat en l’àmbit del CFGS que s'està cursant.
Durant els mesos de la formació en centres de treball no hi ha docència teòrica a l’aula. L’estada de l’alumne a l’empresa està supervisada en tot moment per un tutor de pràctiques del centre, en contacte constant amb l'estudiant i el tutor de l’empresa.

Un cop finalitzada la formació en centres de treball, l’estudiant podrà incloure aquesta formació en el seu currículum vitae com l’inici de la seva carrera professional.

Per a més informació, consulteu la normativa.