Cicles Formatius de Grau Superior

Horari atenció

Suport Logístic i Punt d'Informació
93 592 97 10
 fuab.formacio@uab.cat
Edifici Blanc
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Serveis que t'interessen
Us podeu dirigir al Suport Logístic i Punt d'Informació per a les qüestions següents:

 • Emergències
 • Farmaciola
 • Objectes perduts
 • Informació sobre la ubicació de les aules i altres dependències del centre
 • Informació sobre els horaris de classes i activitats
 • Informació de les activitats a l'Escola i a altres centres de la UAB
 • Avaries a les instal·lacions o al mobiliari
 • Lliurament de la documentació de matrícula
 • Lliurament dels justificants d'exàmens
 • Recepció de pràctiques dels alumnes (prèvia sol·licitud dels professors)
 • Lliurament dels carnets d'Estudiant 
 • Lliurament i recollida de claus als usuaris autoritzats
 • Gestió del correu, paqueteria i missatgeria
 • Tramitació dels avisos d'absència del professorat
 • Control dels panells informatius i dels cartells a penjar (amb autorització prèvia)
 • Control de la docència
 • Resolució dels dubtes i aclariments sobre temes relacionats amb la Facultat
 • Reserva d'espais i d'aules per a activitats no docents i material tècnic (per al personal autoritzat)


Telèfon d'Emergències (Seguretat UAB): 93 581 25 25