Higher Vocational Training Qualification

Normative documents

Normes d'organització i funcionament del centre  (Document in catalan)

Projecte lingüístic  (Document in catalan)

Pla d'acció tutorial  (Document in catalan)

CFGS en Comerç Internacional decret DOGC (Document in catalan)