La Fundació UAB

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

Presidenta: Margarita Arboix Arzo
Vicepresidentes: Cristina Riba Trepat i Montserrat Balagueró Baró

Secretari: Enrique Alcántara-Garcia
Vicesecretària: Maria Rosa Català Fernández

El Patronat actual de la FUAB està compost pels següents membres:

Margarita Arboix Arzo
Cristina Riba Trepat
Gabriel Masfurroll Lacambra
Carles Gispert Pellicer
Jaume Tintoré Balasch
Carlos Sánchez Lancis
Montserrat Balagueró Baró
Ramon Alberich Ferrer