La Fundació UAB

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

El Patronat actual de la FUAB està compost pels següents membres:

Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Rafael Rebollo Vargas, Secretari general de la UAB
Gabriel Masfurroll Lacambra, President del Consell Social
Carles Gispert Pellicer, Vicerector d'Economia i de Campus
Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
Carlos Sánchez Lancis, Vicerector de Relacions Institucionals i Cultura
Montserrat Balagueró Baró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB
Tània Nadal Vicens, Representant del Consell Social
Ramon Alberich Ferrer, Representant del Consell Social

 

President: Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Vicepresident: Rafael Rebollo Vargas, Secretari general de la UAB
Vicepresidenta executiva: Montserrat Balagueró Baró, Directora de Serveis Docents de la Fundació UAB

Secretari: Enrique Alcántara-Garcia, Assessor jurídic
Vicesecretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB