La Fundació UAB

Fundació Hospital Clínic Veterinari

El Patronat actual de la Fundació Hospital Clínic Veterinari està compost pels següents membres:

Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona
Armand Sánchez Bonastre, Vicerector de Recerca i de Transferència
Carles Gispert Pellicer, Vicerector d'Economia i de Campus
Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
Josep Ros Badosa, Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
Maite Martín Ibáñez, Degana de la Facultat de Veterinària


President: Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona

Secretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica i de Recursos Humans de la Fundació UAB