La Fundació UAB

Escola Superior d'Arxivística i Gestió DocumentalNom  Càrrec Telèfon Email
Anahí Casadesús Coordinació d’estudis de Màster 93 581 73 99 anahi.casadesus@uab.cat
Júlia Murcia Tècnica de Qualitat 93 663 089 977 julia.murcia@uab.cat
Carmen García Coordinació d’estudis de formació continuada 93 581 73 99 carmen.garcia.meilan@uab.cat