La Fundació UAB

Centre de Formació Professional Fundació UAB
M. Àngels Miralpeix
93 581 71 22
mangels.miralpeix@uab.cat