La Fundació UAB

La FUAB a les xarxes socials

En aquest apartat, hi trobareu tots els perfils a les xarxes socials de les entitats i serveis de la corporació UAB.
 

Agència de Promoció, Activitats i Congressos:

Escola de Prevenció i Seguretat Integral:

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents:

Escola de Turisme i Direcció Hotelera:

• Fundació Alumni:

Fundació Autònoma Solidària:  

Fundació UAB:


Fundació Salut i Envelliment UAB:

Fundación Wassu:

UABIdiomes:  
 

Vila Universitària: