La Fundació UAB

Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL

El Consell d'Administració de l'Escola d'Idiomes Moderns Casa Convalescència SL actualment està compost pels següents membres:

Màrius Martínez Muñoz, Vicerector de Relacions Internacionals de la UAB
Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
Josep Ros Badosa, Vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat
 

President: Màrius Martínez Muñoz
Conseller Delegat: Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB
 

Secretari: Enrique Alcántara-García, Assessor jurídic
Vicesecretària: Maria Rosa Català Fernández, Directora Jurídica de la Fundació UAB