• UABDivulga
Laringoscòpia
Boca. Foto Flickr
Cara a Cara

Economic development and local ecological knowledge: A deadlock?

There has been little quantitative research about the causes and rate of acquisition and loss of local ecological knowledge. Some researchers have linked the loss of local ecological knowledge to the expansion of the market economy, others have found...

Els Tsimane', un grup de caçadors recolectors de l'Amazònia boliviana
Anatomia del aparell génito-urinari masculí.
Millorar la qualitat de vida després d'un trasplantament de fetge
VIH