• UABDivulga
Les noies abusen més del telèfon mòbil que els nois
Diagnòstic precoç de l'esclerosi múltiple
Estudi de la transmissió del TTV al porc
Exposició de TruColour a la Tate Gallery
Psicologia per juristes
Formació de les estrelles massives
Toxoplasmosi trobada a l'isard del Pirineu

Elemental factors and ecology

The identification of general connections between the chemical composition of organisms and the laws of ecosystem function and structure is an increasingly present objective in the current agenda of ecology. For this reason we consider the ratio among the main elements (carbon, nitrogen and phosphorus)...

Factors elementals i ecologia
Equip d'estudiants de la UAB a un concurs de biologia sintètica al MIT