• UABDivulga
Diagnstic preco de l'esclerosi mltiple
Estudi de la transmissi del TTV al porc
Exposici de TruColour a la Tate Gallery
Psicologia per juristes
Formaci de les estrelles massives
Toxoplasmosi trobada a l'isard del Pirineu

Elemental factors and ecology

The identification of general connections between the chemical composition of organisms and the laws of ecosystem function and structure is an increasingly present objective in the current agenda of ecology. For this reason we consider the ratio among the main elements (carbon, nitrogen and phosphorus)...

Factors elementals i ecologia
Equip d'estudiants de la UAB a un concurs de biologia sinttica al MIT
Pinsos amb extractes naturals sense antibitics