• UABDivulga
Tècniques de reducció de la variança aplicades al seguiment visual de contorns