Eleccions Junta de Facultat 2023

Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l'Educació Sector C

 

Us informem que la degana, Marta Bertrán Tarrés, de la Facultat de Ciències de l’Educació, d’acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la renovació de representants del sector C.

Per aquestes eleccions, s’utilitzarà el sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 9h del dia 21 de novembre de 2023 a les 15h del dia 23 de novembre de 2023.

 

DOCUMENTACIÓ

Resolució

Reglament electoral

Representants vacants per circumscripció

Calendari Electoral 

Composició de la Junta Electoral de la Facultat

Composició de la Mesa Electoral i de la Mesa d’Administració de votació electrònica

 

CENS ELECTORAL

Podeu consultar el cens a través d’aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya.

Manuals d’ajuda:  https://seuelectronica.uab.cat/ajuda-com-es-vota

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per a poder presentar-vos com a candidats i per poder votar

Per fer reclamacions al cens electoral ompliu aquest Formulari

Termini de reclamacions al cens provisional: del 6 d’octubre al 10 d’octubre.

Podreu consultar el cens definitiu a partir del dia:  13 d’octubre.

 

CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 7 al 17 d’octubre.

Presentació de candidatures 

Proclamació provisional dels candidats: 23 d’octubre.

Candidatures provisionals

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: del 23 al 26 d’octubre.

Formulari de reclamació

Proclamació definitiva dels candidats: 27 d’octubre.

Candidatures definitives

 

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Període de campanya electoral: del 27 d’octubre de 2023 al 23 de novembre de 2023.

Votació: des de les 9:00 hores del dia 21 de novembre de 2023 a les 15:00 hores del 23 de novembre de 2023.

Enllaç d’accés a la votació: Votació electrònica

Nota: Només pot votar l’alumnat del Grau en Educació Infantil i del Grau en Educació Primària, ja que les candidatures corresponen a aquests estudis.

 

RESULTATS

Publicació dels resultats provisionals: 24 de novembre.

Resultats provisionals

Termini de reclamacions als resultats provisionals: del 24 al 28 de novembre.

Per reclamacions als resultats provisionals ompliu aquest Formulari.

Publicació dels resultats definitius:  29 de novembre

Resultats definitius