Butlletins de la FCE

El butlletí de noticies de la Facultat, que, entre altres, tracta de donar resposta a dues qüestions principals. Reitera, per una banda, el compromís dels seus responsables amb el desenvolupament i utilització de les noves tecnologies; així, a la renovació del web i al desenvolupament del Twitter i del Facebook incorporem una nova eina que també ha de facilitar la comunicació oberta institucional i una major presència a les xarxes socials. D'altra banda, aspira a millorar al màxim la comunicació amb els membres de la comunitat universitària i les persones i institucions que amb ells es relacionen.


Butlletí de la Facultat de Ciències de l’Educació – Setembre 2018

Butlletí de la Facultat de Ciències de l’Educació – Octubre 2018