Missatge del degà

Missatge del Degà

 

Benvolguts i benvolgudes estudiants, en nom propi i de l’equip de deganat, de les persones que coordinen les titulacions i de tot el personal, docents i no docent, de la Facultat de Ciències de l’Educació, us dono benvinguda a la ara vostra Facultat.

L’educació es reconeix com un dels pilars bàsics de qualsevol societat i per això, cal felicitar-vos perquè heu decidit seguir estudis universitaris i també per la vostra opció de preparar-vos per una professió vinculada a l’educació; una professió que implica una gran responsabilitat, però alhora dona moltes satisfaccions.

Us agraeixo que hàgiu escollit la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB per formar-vos. Té un projecte docent ambiciós, amb metodologies innovadores i pràctiques professionals en centres de formació, que us permetrà adquirir les competències professionals necessàries per enfrontar-vos als reptes i responsabilitats que l’educació comporta.

Us incorporeu a una comunitat universitària dinàmica que manté la voluntat de seguir mantenint-se com un dels centres més valorats, tant en el context nacional com europeu, amb el que afecta a la docència, innovació i a la investigació. Els professionals que hi treballen son persones compromeses amb l’educació essent els seus reptes de futur la implicació en la vostra formació dins el marc d’una universitat pública i de qualitat.

Aquest curs, seguirem treballant en la consolidació dels projectes singulars iniciats anys enrere, com és el Grau de Primària en anglès, la simultaneïtat d’Infantil +Primària, el projecte de la competència lingüística, els projectes específics de professionalització de Pedagogia i d’educació Social i els programes d’internacionalització de les pràctiques professionals. Així mateix, continuarem treballant en el Màster d’Investigació en Educació (MURE) i en un cert nombre de màsters oficials i propis de professionalització que es realitzen a la facultat.

Tanmateix aquest curs és particularment important per tres raons molt concretes: a) s’han convocat eleccions a Deganat i amb elles és previsible que hi hagi un programa d’actuació renovat; b) es manté el Pla Estratègic 2016-2021 i amb ell l’aposta per l’excel·lència acadèmica, la millora del context formatiu i l’estreta vinculació amb l’entorn intern i extern de la Facultat; i c) s’inicien processos de revisió vinculats a mantenir i millorar l’acreditació positiva de les titulacions. La comunitat universitària té, sobre aquesta qüestió, desafiaments per aconseguir i també oportunitats per enfortir-se com a projecte col·lectiu al servei de les persones i del país.

Per acabar, desitjo que aquest curs us permeti aconseguir els vostres propòsits. El professorat i tècnics de la Facultat assumeixen la responsabilitat de treballar al vostre costat per tal d’oferir-vos les eines que necessiteu pe convertir-vos en uns bons professionals.

Que tingueu un bon curs !


Joaquín Gairín Sallán
Degà

Facultat de Ciències de l’Educació