Programa d'accions i activitats

Accions del Programa Universitat Societat

El Consell Social de la UAB desenvolupa anualment diferents accions i activitats com a conseqüència del compromís social del mateix Consell i del conjunt de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en virtut del que estableix la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), en el seu article 87.

D’aquesta manera, a través d'aquests, l’objectiu del Consell Social és, com a òrgan de participació de la societat en la universitat, donar el seu suport a la UAB per impulsar i col·laborar amb actuacions estratègiques que contribueixin a reforçar els vincles entre la universitat i la societat.

 

Premis Anuals

Cada any, el Consell Social de la UAB atorga, en el marc de La Nit del Consell Social, diferents premis a persones de reconegut prestigi per la seva trajectòria i per la seva aportació a la societat:

Beques i Ajuts

El Consell Social destina part dels seus recursos a finançar beques i ajuts en diferents àmbits, com la inclusió social dels estudiants o el foment de la recerca aplicada i la transferència de coneixement:

Innovació, transferència, emprenedoria i competitivitat territorial

Suport a accions que tenen per objectiu contribuir a continuar consolidant la innovació, l’emprenedoria i la transferència com a proposta de valor de la UAB:

Comunitat de futurs estudiants

Foment de la relació entre la UAB i els estudiants d’ESO, d’FP i de Batxillerat, mitjançant la col·laboració amb els projectes següents:

Comunitat Campus

Suport als estudiants de la UAB amb discapacitat i promoció de la pràctica esportiva a través d’aquestes iniciatives:

Comunitat Alumni

El Consell Social dona suport a les iniciatives que tenen com a objectiu la creació d’una xarxa d’exalumnes que permeti promoure i mantenir vincles vius i permanents amb la UAB, i fomentar la inserció laboral dels i les titulades.