Enquesta d'inserció laboral de l'AQU

Enquesta d'inserció laboral de l'AQU

Enquesta insercio laboral AQU

Amb periodicitat triennal, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), per encàrrec dels Consells Socials de les Universitats Catalanes, duu a terme un estudi d’inserció laboral.
 
L’àmbit de col·laboració del Consell Social i AQU Catalunya per a la realització dels estudis esmentats queda emmarcat en el que preveu la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, pel que fa al paper que té encomanat el Consell Social de contribuir a la supervisió i l’avaluació de la qualitat, del rendiment i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, en col·laboració amb l’AQU.

L'estudi és el fruit de l'interès de les universitats catalanes públiques i privades, els centres adscrits i els centres d'ensenyaments artístics superiors de Catalunya, per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció del seu estudiantat titulat. 

Podeu consultar els resultats de les diferents edicions de l’Enquesta la web de l’AQU.