Beques Impuls

Accions per la comunitat universitària

Beques ImpulsDes de l’any 2007, el Consell Social de la UAB col•labora amb la Fundació Autònoma Solidària de la UAB (FAS) en el Programa PIUNE, el qual té per missió treballar per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys.

Concretament, el Consell Social ha col·laborat en la creació del Programa Impuls de la FAS i finança les Beques Impuls.

Les Beques Impuls és una línia d’ajuts per a estudiants amb discapacitat de la UAB, especialment d’aquells en situació de dependència. L’objectiu és facilitar que aquests estudiants puguin assistir a la universitat i completar els seus estudis superiors com a pas previ a la seva inserció laboral com a professionals. Els estudiants beneficiaris d'aquests ajuts poden rebre un ajut econòmic en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i de mobilitat en el cas que, degut a la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col•lectius de forma autònoma o requereixin de suport per fer ús de transports específics des del seu lloc de residència fins al centre. Les beques es convoquen anualment coincidint amb l'inici del curs acadèmic.

El Programa Impuls vol incidir en el segment de la població amb discapacitat que troba més dificultats per cursar estudis universitaris i incorporar-se al món laboral. Així, aquest programa vol anar més enllà de qualsevol aportació econòmica, considerant posteriorment la incorporació dels estudiants o titulats universitaris amb discapacitat a la seva plantilla professional. Des del Programa Impuls s'ofereix assessorament i acompanyament als titulats universitaris i a les empreses en el procés d'adaptació dels llocs de treballs.