Programa Argó

Programa Argó

ArgoEl Programa Argó agafa el nom del vaixell que va portar als argonautes als confins del món. Des d'aquest punt de vista, Argó té la voluntat d'acompanyar els estudiants que es troben en la transició entre la secundària i la universitat. La UAB, va engegar aquest Programa el curs 2003-2004 i des d'aleshores ha tingut 3 objectius: estrènyer els vincles de la UAB amb l'ensenyament secundari, facilitar als estudiants de batxillerat i cicles formatius la transició i l'acollida a la Universitat i oferir al professorat de secundària la possibilitat d'actualitzar els seus coneixements.

En el marc del Programa Argó, el Consell Social dóna suport a la convocatòria anual del Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament superior. Per entregar els premis s'organitza un acte de lliurament, que enguany compta amb la dotzena edició dels treballs de batxillerat i de CFGS.

Per altra banda, el Programa Argó proposa tres dimensions pels estudiants:

1. Assessorament en el treball de recerca de batxillerat
El professorat de la UAB proporciona propostes de temes i assessorament per a fer el treball de recerca. Hi ha tres modalitats de suport:

a) Assessorament a temes proposats per professorat de la UAB
Es disposa d'una llista de temes de diferents àrees de coneixement. En relació a cadascun d'aquests temes s'ofereix ajut per determinar l'enfocament, la metodologia de treball, la bibliografia, els recursos i, en determinats temes, també s'ofereix l'accés a la infraestructura de la universitat.

b) Assessorament a temes proposats pels estudiants
Els estudiants poden proposar el tema i sol·licitar ajut puntual. Aleshores, si és possible, se cercaran entre el professorat de la UAB especialistes que els orientin.

c) Assessorament a treballs de recerca vinculats a "l'estada a l'empresa"
Durant l'estada a l'empresa es pot iniciar el treball de recerca. El professorat que acull també proporciona el tema per fer el treball, l'enfocament, les fonts d'informació, la metodologia, recursos per desenvolupar-lo i assessorament fins al moment de presentar-lo.


2. Estades de batxillerat
"L'Estada a l'Empresa" és una optativa de batxillerat que té com a objectiu donar a conèixer a l'alumnat la realitat del món productiu.

La UAB actua com a empresa col·laboradora on fer aquesta immersió, amb el valor afegit de donar a conèixer la universitat i els estudis que ofereix. D'aquesta manera l'estudiant comptarà amb una orientació més contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional.

També s'ofereix la possibilitat d'iniciar durant l'Estada el treball de recerca en un tema relacionat amb el lloc on es fan les pràctiques i, així, comptar amb l'assessorament del professorat que els acull.

3. Formació en centres de treball (FCT)
Els estudiants de cicles formatius han de fer pràctiques formatives no laborals en centres de treball (FCT), amb la finalitat de completar les competències professionals assolides en els seus estudis.

L'Autònoma col·labora en la formació d'aquests estudiants oferint-los la possibilitat de fer pràctiques a la universitat en llocs que es relacionen directament amb els estudis realitzats, on es posen en pràctica les competències professionals corresponents.
 

Trobareu més informació a la pàgina web del Programa Argó.