Viu a la UAB

El 26 de novembre de 2009, la Universitat Autònoma de Barcelona va obtenir el reconeixement de Campus d'Excel·lència Internacional.
Us presentem la memòria del curs 2015-2016.

Memòria del curs acadèmic 2015-2016
Docència Recerca i transferència Internacionalització Organització Finançament
87titulacions de grau (2016-2017) 68programes de doctorat (2016-2017) 5,02%d'estudiants estrangers de grau (2015-2016) 13centres docents propis 312 M¤pressupost liquidat despeses (2015)
133programes de màster universitari (2016-2017) 5.130estudiants de doctorat (2015-2016) 32,7%d'estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015) 57departaments 62%subvenció pública respecte del pressupost total (2015)
26.467estudiants de grau
(24.566 equivalents a temps complet) (2015-2016)
1.114tesis doctorals llegides (2015-2016) 25%de programes de màster en anglès (2015-2016) 44centres de recerca propis i vinculats 52,3 M¤obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2015)
2.865estudiants de màster universitari (2015-2016) 3.316articles publicats (2015, Thomson Reuters WOK) 5,8%de personal docent i investigador estranger (2015) 1.543docents i investigadors permanents totals (2015) 28%de finançament competitiu procedent de convocatòries europees (2015)
8.378estudiants de programes propis de màster i postgrau (2014-2015) 8Noves empreses al Parc de Recerca UAB (2015) 43,7%d'articles en col·laboració internacional (Scimago SIR 2015) 2.348membres del personal d'administració i serveis (2015) 25,5 M¤convenis de recerca i prestació de serveis (2015)

Projecció