Viu a la UAB

El 26 de novembre de 2009, la Universitat Autònoma de Barcelona va obtenir el reconeixement de Campus d'Excel·lència Internacional.

Un Campus d'Excel·lència Internacional
Docència Recerca i transferència Internacionalització Organització Finançament
81titulacions de grau (2015-2016) 79programes de doctorat (2015-2016) 5,3%d'estudiants estrangers de grau (2014-2015) 13centres docents propis 308 M¤pressupost liquidat despeses (2014)
143programes de màster universitari (2015-2016) 4.186estudiants de doctorat (2014-2015) 32,7%d'estudiants estrangers de postgrau oficial (2014-2015) 57departaments 64%subvenció pública respecte del pressupost total (2014)
26.975estudiants de grau
(24.799 equivalents a temps complet) (2014-2015)
618tesis doctorals llegides (2013-2014) 25%de programes de màster en anglès (2015-2016) 44centres de recerca propis i vinculats 44,1 M¤obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2014)
2.339estudiants de màster universitari (2014-2015) 3.240articles publicats (2014, Thomson Reuters WOK) 5,9%de personal docent i investigador estranger (2014) 1.621docents i investigadors permanents totals (2014) 15%de finançament competitiu procedent de convocatòries europees (2014)
8.486estudiants de programes propis de màster i postgrau (2013-2014) 9Noves empreses al Parc de Recerca UAB (2014) 43,7%d'articles en col·laboració internacional (Scimago SIR 2015) 2.350membres del personal d'administració i serveis (2014) 16,1 M¤convenis de recerca i prestació de serveis (2014)

Cultura i vida al campus