Viu a la UAB

El 26 de novembre de 2009, la Universitat Autònoma de Barcelona va obtenir el reconeixement de Campus d'Excel·lència Internacional.

Docència Recerca i transferència Internacionalització Organització Finançament
81titulacions de grau (2013-2014) 67programes de doctorat (2013-1014) 4,6%d'estudiants estrangers de grau (2012-2013) 13centres docents (2013-2014) 286 M¤pressupost inicial aprovat (2013)
84programes de màster universitari (2013-2014) 3.752estudiants de doctorat (2012-2013) 36,4%d'estudiants estrangers de postgrau (2012-2013) 57departaments (2013-2014) 65,7%subvenció pública respecte del pressupost total (2013)
28.509estudiants de grau
(25.259 equivalents a temps complet) (2012-2013)
651tesis doctorals llegides (2012-2013) 25%de programes de màster en anglès (2013-2014) 44centres de recerca propis i vinculats (2013-2014) 43,5M¤obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2012)
1.873estudiants de màster universitari (2012-2013) 3.496articles publicats (2012, Thompson Reuters WOK) 5,92%de personal docent i investigador estranger (2012-2013) 1.542personal docent i investigador permanent (2012-2013) 31%de finançament competitiu procedent de convocatòries europees (2012)
7.210estudiants de programes propis de màster i postgrau (2012-2013) 53empreses derivades (spin-off, 2012) 43,2%d'articles en col·laboració internacional (Scimago SIR 2013) 2.489personal d'administració i serveis (2012-2013) 13,7M¤convenis de recerca i prestació de serveis (2012)

Cultura i vida al campus