La UAB en xifres

La UAB en xifres

87 titulacions de grau (2016-2017)

133 programes de màster universitari (2016-2017)

68 programes de doctorat (2016-2017)

26.467 estudiants de grau (24.566 equivalents a temps complet) (2015-2016)

2.865 estudiants de màster universitari (2015-2016)

5.130 estudiants de doctorat (2015-2016)

33,8% d'estudiants estrangers de màster i doctorat (2015-2016)

19,15% de titulats han fet estades a l'estranger (2013-2014)

25% de programes de màster en anglès (2015-2016)