Honoris causa

D’acord amb els Estatuts de la UAB, les facultats, escoles, departaments i instituts poden proposar per al títol de doctor honoris causa aquelles persones que, per la seva activitat rellevant en el camp de la docència, de la recerca o de la cultura, en siguin considerades mereixedores. El nomenament de doctor honoris causa correspon al Consell de Govern, d’acord amb els requisits que aprovi per al seu atorgament.
 
Persones investides doctor honoris causa per la Universitat Autònoma de Barcelona:
 
 • David Cardús Pascual (1994)
 • Hugo F. Sonnenschein (1994)
 • Jean Serra (1993)
 • Miquel Querol Gavaldà (1993)
 • Pierre Bonnassie (1993)
 • Jack Steinberger (1992)
 • Pere Calders Russinyol (1992)
 • John D. Bonagura (1992)
 • Sheila Sherloch (1991)
 • Paolo Grossi (1991)
 • Nelson Mandela (1991)
 • Paul Puech (1990)
 • Thomas N. Bisson (1990)
 • Leonid Hurwicz (1989)
 • Federico Mayor Zaragoza (1989)
 • Peter H. Hilton (1989)
 • Frederick C. Goetz (1988)
 • Géza Alfüldy (1988)
 • Paul Fraisse (1988)
 • Oswaldo A. Reig (1988)
 • Maurice Duverger (1988)
 • John H. Exton (1987)
 • Lluís Antoni Santaló (1985)
 • Manuel Cardona Castro (1985)
 • Gabriel Germain (1984)
 • Serafín Fraga Sánchez (1984)
 • Raymond Daudel (1984)
 • Joan Vallet de Goytisolo (1984)
 • Maurice E. Müller (1984)
 • Joan Fuster Ortells (1984)
 • Eduard Nicol (1983)
 • Ramon Xirau i Subias (1983)
 • Xavier Montsalvatge Bassols (1983)
 • Saul B. Gusberg (1983)
 • Pere Cuatrecasas (1983)
 • Koldo Mitxelena Elissalt (1983)
 • Louis Michel (1983)
 • Maria Victoria de la Cruz (1982)
 • Silvio Garattini (1982)
 • Jacques Alphonse Ruffié (1982)
 • Francesc Español Coll (1982)
 • Eugeni Sierra Ràfols (1982)
 • Josep Puig Brutau (1981)
 • Jordi Folch Pi (1979)
 • Josep Ferrater Mora (1979)
 • Pau Vila Dinarés (1979)
 • Joan Coromines Vigneaux (1976)
 • Jordi Rubio Balaguer (1976)
 • Guillermo Colom Casanovas (1976)
 • Josep Trueta Raspall (1976)