Identitat i imatge corporativa UAB

1

La marca UAB

El logotip, la tipografia, normes de composició, identificacions.

Llegir més

2

Colors

Colors utilitzats a nivell corporatiu i per cada facultat i departament.

Llegir més

3

Presentacions

Generals i específiques per cada àmbit de coneixement.

Llegir més

4

Redacció

Nomenclàtor, signatura del correu, com redactar text pel web.

Llegir més

5

Xarxes socials

Tota la informació per crear i mantenir un perfil social institucional.

Llegir més

6

Descàrregues i models

Logotips en varis formats, vídeos i presentacions.

Llegir més