Com sol·licitar una plaça a les estades al campus

Estades d'Estiu

Degut a la Covid-19, hem decidit anul·lar les Estades d'Estiu d’aquest any. Creiem que al mes de juny i juliol no es donaran les condicions adequades per poder realitzar-les amb normalitat.

El Programa Argó ofereix les Estades d'Estiu a la UAB per a estudiants de 1r de batxillerat. Aquestes estades permeten a l'alumnat apropar-se a l'àmbit universitari i al camp de recerca que desitgin conèixer, comptant amb l’assessorament del professorat universitari.

D’aquesta manera l’alumnat comptarà amb una orientació contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional ja que les estades li permetran:

  • Prendre contacte amb el món universitari i professional i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.
  • Adaptar-se a les normes de funcionament i a les situacions del centre de treball i al funcionament dels centres i departaments universitaris.
  • Informar-se per enfocar el propi projecte acadèmic i professional.
  • Iniciar-se en la recerca amb el suport del professorat de l’Autònoma i personal investigador de l'esfera UAB.


Places per a les estades a la UAB – 2020

La UAB ofereix a estudiants que estan cursant 1r de batxillerat la possibilitat de fer una estada al campus i de col·laborar en les tasques que habitualment es realitzen a laboratoris, departaments, instituts o d’altres centres.

Les estades Argó es realitzaran del 22 de juny al 10 de juliol en horari de matins. Amb una durada global de 50 hores.
La franja horària de dilluns a dijous dependrà de cada estada (entre les 9 i les 14 h). Cada dia són 3,5 hores de treball.
Dilluns 22 de juny ,a les 10 del matí, s'inicien les estades amb una sessió de presentació amb tot l'alumnat participant que es farà a la Sala d'Actes del Rectorat.
Cada divendres de 10 a 13:30 h el Programa Argó organitzarà unes sessions sobre recerca i orientació acadèmica per a tot l'alumnat participant que també es duran a terme a la Sala d'Actes del Rectorat.
 

La data límit aproximada per fer la inscripció és el 28 d'abril de 2020. Aquesta data s'ajornarà, si convé, depenent del confinament.
En la inscripció caldrà adjuntar el certificat amb la nota mitjana de tota l'ESO. 


El tutor/a del centre de secundària inscriurà l’alumnat interessat omplint el formulari d’inscripció per a l’estada (un per a cada estudiant), adjuntant la documentació requerida.

Caldrà escollir l’àmbit de coneixement en el qual volen participar (Arts i Humanitats, Biociències, Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeries) i després el lloc concret que prefereixen.

Adjudicació de les places
Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionarà l’alumnat que farà l’estada d’estiu. Per fer la selecció es tindrà en compte la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius diferents. Seguidament, un cop realitzada la selecció, es notificarà al centre i als interessats per correu electrònic que han estat acceptats. En aquest missatge s’enviarà la documentació que s’haurà d’adjuntar a la matrícula.
Des de la secretaria de l’ICE es posaran en contacte amb l’alumnat seleccionat per donar-los les indicacions per fer la matrícula.
Els estudiants que no realitzin la matrícula en un termini de 15 dies perdran la plaça.

No es faran convenis de pràctiques en empresa per la realització d'aquestes estades.

Preu: 30 €
Es reservaran dues places gratuïtes per alumnat de centres d'alta complexitat tenint en compte la nota mitjana de l'expedient.

Llistat d’àmbits:
Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Enginyeries