Com sol·licitar una plaça a les estades al campus

El Programa Argó ofereix les Estades a l’Autònoma per a alumnes de batxillerat. Aquestes estades permeten als i les estudiants apropar-se a l'àmbit universitari i al camp de recerca que desitgin conèixer i introduir-se en la recerca en un lloc del campus on faran pràctiques i treballs i comptaran amb l’assessorament del professorat que els acull.

D’aquesta manera l’estudiant comptarà amb una orientació contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional ja que les estades li permetran:

  • Prendre contacte amb el món universitari i professional i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.
  • Adaptar-se a les normes de funcionament i a les situacions del centre de treball i al funcionament dels centres i departaments universitaris
  • Informar-se per enfocar el propi projecte acadèmic i professional.
  • Iniciar-se en la recerca amb el suport del professorat de l’Autònoma


Places per a les estades a la UAB – 2018

L’Autònoma un cop més ofereix a estudiants que estan cursant 1r de batxillerat la possibilitat de fer una estada al campus de la UAB i de col·laborar en les tasques que habitualment es realitzen a laboratoris, departaments, instituts o d’altres llocs.

Les estades Argó es realitzaran del 25 de juny al 12 de juliol en horari de matins, com a norma general. Amb una durada global de 50 hores.

La inscripció estarà oberta del 19 de març al 20 d'abril.

Les estades proporcionen a l’alumnat orientació de primera mà per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional i com un valor afegit, també se’ls ofereix la possibilitat d’iniciar durant l’estada el treball de recerca en un tema relacionat amb el lloc on es fan les activitats, i poder comptar amb l’assessorament del professorat que els acull.

Els centres interessats en Estades Argó a la UAB per als seus alumnes han d’omplir una fitxa d’inscripció per a cadascun dels interessats. S’ha de triar l’àmbit en el qual volen participar (Arts i Humanitats, Biociències, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeries) i després el lloc concret que prefereixen.

Llistat d’àmbits:
Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries