Com sol·licitar una plaça a les estades al campus

El Programa Argó ofereix les Estades a l’Autònoma per a estudiants de 1r de batxillerat. Aquestes estades permeten a l'alumnat apropar-se a l'àmbit universitari i al camp de recerca que desitgin conèixer, comptant amb l’assessorament del professorat universitari.

D’aquesta manera l’alumnat comptarà amb una orientació contrastada per prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i professional ja que les estades li permetran:

  • Prendre contacte amb el món universitari i professional i amb el seu sistema de relacions socials i laborals.
  • Adaptar-se a les normes de funcionament i a les situacions del centre de treball i al funcionament dels centres i departaments universitaris.
  • Informar-se per enfocar el propi projecte acadèmic i professional.
  • Iniciar-se en la recerca amb el suport del professorat de l’Autònoma.


Places per a les estades a la UAB – 2019

La UAB, un cop més, ofereix a estudiants que estan cursant 1r de batxillerat la possibilitat de fer una estada al campus i de col·laborar en les tasques que habitualment es realitzen a laboratoris, departaments, instituts o d’altres centres.

Les estades Argó es realitzaran del 25 de juny al 12 de juliol en horari de matins. Amb una durada global de 50 hores.
La franja horària de dilluns a dijous dependrà de cada estada (entre les 9 i les 14h.).
Dimarts 25 de juny a les 10 del matí s'inicien les estades amb una sessió de presentació amb tot l'alumnat participant que es farà a la Sala d'Actes del Rectorat.
Cada divendres de 10 a 13:30h. el Programa Argó organitzarà unes sessions sobre recerca i orientació acadèmica per a tot l'alumnat participant que també es duran a terme a la Sala d'Actes del Rectorat.
 
La inscripció estarà oberta del 25 de març al 28 d'abril. Hem obert inscripció per a Estades al Departament de Filologia Francesa i Romànica fins al proper 7 de juny.

El tutor/a del centre de secundària inscriurà l’alumne/a o alumnes interessats omplint el formulari d’inscripció per a l’estada (un per a cada estudiant), adjuntant la documentació requerida.

Caldrà escollir l’àmbit de coneixement en el qual volen participar (Arts i Humanitats, Biociències, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeries) i després el lloc concret que prefereixen.

Adjudicació de les places
Les places són limitades. Des del Programa Argó se seleccionarà l’alumnat que farà l’estada d’estiu. Per a la selecció es tindrà en compte la qualificació de l’ESO i la repartició per centres educatius diferents. Seguidament, un cop realitzada la selecció, es notificarà al centre i als interessats per correu electrònic que han estat acceptats. En aquest missatge us trametrem la documentació que haureu de retornar-nos signada i segellada pel centre (compromís del centre i de l’estudiant).


Llistat d’àmbits:
Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries