La UAB en xifres

Recull de les dades més significatives de la UAB.

Docència

87 titulacions de grau (2016-2017)

133 programes de màster universitari (2016-2017)

182 programes de màster propi (2014-2015)

636 diplomes de postgrau i cursos d'especialització (2014-2015)

26.467 estudiants de grau (24.566 equivalents a temps complet) (2015-2016)

2.865 estudiants de màster universitari (2015-2016)

3.269 estudiants de màster propi (2014-2015)

5.109 estudiants de diplomes de postgrau i de cursos d'especialització (2014-2015)

6.634 estudiants de grau de nou accés (2015-2016)

2.425 estudiants de màster universitari de nou accés (2015-2016)

5.383 titulats de grau (2014-2015)

1.706 titulats de màster universitari (2014-2015)

5.884 estudiants de grau en centres adscrits (2015-2016)

614 estudiants de màster universitari en centres adscrits (2015-2016)

1.344 estudiants de grau de nou accés en centres adscrits (2015-2016)

513 estudiants de màster universitari de nou accés en centres adscrits (2015-2016)

1.164 titulats de grau en centres adscrits (2014-2015)

296 titulats de màster universitari en centres adscrits (2014-2015)

18 Cursos MOOC a Coursera (2015-2016)

163.874 Estudiants de cursos MOOC (2015-2016)

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2016-2017)

27 doctorats amb menció cap a l'excel·lència (2015-2016)

5.130 estudiants de doctorat (2015-2016)

1.114 tesis doctorals llegides (2015-2016)

52 projectes de recerca europeus (2015)

273 projectes de recerca nacionals (2015)

640 convenis de recerca (2015)

6 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC)

64 patents sol·licitades (2015)

8 Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals 3 spin-off (2015)

69,7% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2015)

587 investigadors en formació (2015)

25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2015)

3.316 articles publicats (2015, Thomson Reuters WOK)

Internacionalització

1.346 estudiants estrangers de grau (2015-2016)

5,02% d'estudiants estrangers de grau (2015-2016)

1.005 estudiants estrangers de màster universitari (2015-2016)

35,1% d'estudiants estrangers de màster universitari (2015-2016)

1.100 estudiants estrangers de màster propi (2014-2015)

34,17% d'estudiants estrangers de màster propi (2014-2015)

1.692 estudiants estrangers de doctorat (2015-2016)

33% d'estudiants estrangers de doctorat (2015-2016)

1.162 estudiants de la UAB en programes d'intercanvi (2015-2016)

19,15% de titulats han fet estades a l'estranger (2013-2014)

1.306 estudiants estrangers en programes d'intercanvi (2015-2016)

3.129 estudiants estrangers en el programa Study Abroad (2015-2016)

213 docents i investigadors estrangers (2015)

5,8% de personal docent i investigador estranger (2015)

25% de programes de màster en anglès (2015-2016)

8 màsters Erasmus Mundus (2015-2016)

43,7% d'articles en col·laboració internacional (Scimago SIR 2015)

Organització

3.676 docents i investigadors totals (2015)

2.665 docents i investigadors equivalents a temps complet (2015)

1.543 docents i investigadors permanents totals (2015)

2.348 membres del personal d'administració i serveis (2015)

13 centres docents propis

11 centres docents adscrits i vinculats

57 departaments

264 grups de recerca consolidats (2015)

24 centres d'estudis i de recerca

7 instituts de recerca propis

37 instituts de recerca vinculats

6 serveis generals de suport a la comunitat universitària

63 serveis de suport a la recerca i a la transferència

Pressupost i finançament

311,97 M¤ pressupost liquidat despeses (2015)

62% subvenció pública respecte del pressupost total (2015)

77,84 M¤ recursos totals per a la recerca i la transferència (2015)

52,3 M¤ obtinguts en convocatòries competitives de recerca (2015)

28% de finançament competitiu procedent de convocatòries europees (2015)

25,5 M¤ convenis de recerca i prestació de serveis (2015)

22,20 M¤ finançament rebut en convocatòries nacionals (2015)

14,47 M¤ finançament rebut en convocatòries europees (2015)
Per a més informació consulteu el web Dades del curs 2015-2016.