El Consell Social de la UAB

Actualitat del Consell Social

Comissio Economica

El Consell Social de la UAB aprova els complements retributius addicionals per mèrits de recerca, transferència i innovació i de docència del personal docent i investigador funcionari de la UAB

La Comissió Econòmica del Consell Social de la UAB ha aprovat la proposta de complements retributius addicionals autonòmics per diferents mèrits del personal docent i investigador funcionari de la UAB corresponents a la primera avaluació AQU Catalunya 2020. La Comissió ho ha decidit, entre altres temes, en la reunió del passat 12 de febrer.

 

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina

UAB2013.Slot.Title.EnllacosCortina