Acords

A continuació es poden consultar els acords de les reunions del Ple i de les comissions del Consell Social: