Les xifres de la recerca

Recerca i transferència

68 programes de doctorat (2016-2017)

27 doctorats amb menció cap a l'excel·lència (2015-2016)

5.130 estudiants de doctorat (2015-2016)

1.114 tesis doctorals llegides (2015-2016)

52 projectes de recerca europeus (2015)

273 projectes de recerca nacionals (2015)

640 convenis de recerca (2015)

6 ajuts rebuts de l'European Research Council (ERC)

64 patents sol·licitades (2015)

8 Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals 3 spin-off (2015)

69,7% de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2015)

587 investigadors en formació (2015)

25,2% del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2015)

3.316 articles publicats (2015, Thomson Reuters WOK)