Les xifres de la recerca

3.316

articles publicats (2015, Thomson Reuters WOK)

69,7%

de personal docent i investigador amb tram viu de recerca (2015)

5.130

estudiants de doctorat (2015-2016)

68

programes de doctorat (2016-2017)

273

projectes de recerca nacionals (2015)

52

projectes de recerca europeus (2015)

27

doctorats amb menció cap a l'excel·lència (2015-2016)

1.114

tesis doctorals llegides (2015-2016)

1.334

estudiants estrangers de doctorat

640

convenis de recerca (2015)

64

patents sol·licitades (2015)

8

Noves empreses al Parc de Recerca UAB, de les quals 3 spin-off (2015)

587

investigadors en formació (2015)

25,2%

del personal docent i investigador IP en projectes de recerca (2015)