Suport al PUE de la UAB

Ponència de Gabriel Masfurroll a l'acte de cloenda del PUE de la UAB 2018

Què és?

El Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB és un programa de cooperació educativa que incorpora pràctiques externes supervisades per tutors en empreses i institucions per als estudiants dels graus en Administració i Direcció d’Empreses i en Economia en els cursos 3r i 4t.

El PUE es desenvolupa a l’empara dels Reials Decrets 592/2014, d’11 de juliol, i 1493/2011, de 24 d’octubre. El programa neix el curs 1989-1990 per tal de satisfer la necessitat de combinar els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses i les pràctiques en empreses i institucions.

Què hi aporta el Consell Social?

El Consell Social dóna suport al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB per la seva voluntat de contribuir a la inserció laboral dels seus alumnes i en la seva línia de fomentar la cooperació entre l’Autònoma i el teixit empresarial.

El 2018, l’òrgan col·legiat de representació de la societat en la universitat ha destinat 1.000 euros al PUE en concepte dels guardons lliurats en el marc del primer premi, segon premi i dos accèssits.