Suport al Programa UABImpuls: Inserció laboral d'estudiants amb discapacitat

Inserció laboral d'estudiants amb discapacitat o en risc d'exclusió social

UABImpulsEl Consell Social de la UAB dona suport a UABImpuls, programa per a la inserció laboral d’estudiants i titulats amb discapacitat o en situació de risc d’exclusió social de la UAB. Es desenvolupa conjuntament des del Servei d'Atenció a la Discapacitat PIUNE i el Servei d'Ocupabilitat de la UAB. Té com a objectius facilitar la inserció en el mercat de treball d’aquest col·lectiu i realitzar una tutorització durant el procés de recerca activa d’ocupació.Una empenta per trobar feina

Amb aquesta finalitat, UABImpuls ofereix serveis tant als estudiants i titulats amb discapacitat com a les empreses. D’aquesta manera, el programa proporciona a l’estudiant o titulat acompanyament en la definició de l’objectiu professional, assessorament en la confecció de les diferents eines de recerca de feina, transmissió de coneixements pel que fa als diferents canals de recerca generals i específics per a persones amb discapacitat, i ofereix un espai de recerca de feina i proporciona assessorament per al manteniment del lloc de treball.

Per altra banda, pel que fa a les empreses, el Programa UABImpuls fa difusió de les eventuals vacants entre els usuaris del programa i, a través de Treball Campus, preselecciona candidats, informa sobre mesures de foment i incentius a la contractació de persones amb discapacitat, i assessora en l’adaptació del lloc de feina.


Amb el suport del Consell Social


Amb les aportacions anuals realitzades a UABImpuls per part del Consell Social es garanteix la continuïtat del projecte perquè aquest es pugui acollir al programa Incorpora de l’Obra Social “la Caixa”, el qual assumeix les despeses de la iniciativa, a més d’aportar altres retorns al projecte.