La Nit del Consell Social UAB

La Nit del Consell Social UAB

La Nit del Consell Social és l'esdeveniment anual que organitza el Consell Social de la UAB. L’acte pretén generar un espai de diàleg i debat entre les persones premiades sobre com es poden estrènyer i millorar els lligams entre la societat i la universitat. 

Organitzat desde l'any 2018, durant el mateix s'entregen els 4 premis  que encarnen els puntals de l’entitat: el Premi Universitat-Societat, el Premi Universitat-Empresa, el Premi Alumni UAB i el Premi Transferència UAB.  Quatre puntals que evoquen, també, les quatre columnes d’Andreu Alfaro, símbol de la universitat.