Emprenedoria social i ètica

Emprenedoria social i ètica

Emprenedoria SocialEl projecte Emprenedoria social i ètica UAB vol potenciar, a partir del treball col·laboratiu, les habilitats i les competències basades en la generació i el desenvolupament d’idees, així com la resolució de problemes entre tot l’alumnat de la UAB.

Millorar l’ocupabilitat

D’una banda, s’entén que les habilitats i les competències emprenedores s’han de treballar des d’una perspectiva universal, transversal i integral que fomenti el treball col·laboratiu i els enfocaments innovadors. En aquest sentit, el campus de la UAB és el marc idoni per fer-ho atesa l’àmplia oferta formativa en graus i postgraus.

D’altra banda, s’entén el foment de l’emprenedoria com una millora de l’ocupabilitat de l’alumnat que va molt més enllà de la creació d’empreses. La finalitat és garantir habilitats, aptituds i actituds que puguin contribuir al desenvolupament professional segons els estudis realitzats. Des d’aquesta perspectiva, es vol promoure la sensibilització i la formació emprenedora des de tots els àmbits de coneixement, tot potenciant les competències transversals i fomentant el treball en equip, interdisciplinari i col·laboratiu.

Emprenedors conscients

Així doncs, amb l’objectiu prioritari d’arribar a tot l’alumnat, s’aposta per fomentar l’emprenedoria col·laborativa a partir de problemàtiques de caràcter social, mediambiental o tecnològic. La motivació d’aquest projecte sorgeix en el context actual, on la situació socioeconòmica i els requeriments acadèmics plantegen a la universitat tres reptes amb els graduats, màsters i doctorats: potenciar competències i habilitats per a la incorporació al mercat laboral i el desenvolupament professional; aconseguir una millora del lloc de treball d’acord amb els estudis realitzats, i, finalment, fomentar la capacitat de creació, innovació i proactivitat per a una adaptació a les transformacions de la societat.

En aquest marc, el foment de l’emprenedoria dins l’àmbit universitari representa un dels pilars per millorar la ocupabilitat. De fet, així s’estableix en el tercer eix de l’estratègia Education and training 2020 del Consell Europeu.

La UAB fa anys que impulsa i desenvolupa projectes entorn de l’emprenedoria des de diferents aproximacions i amb la responsabilitat social que pertoca a l’àmbit universitari. El projecte Emprenedoria social i ètica UAB parteix de tota l’experiència acumulada per tal de donar continuïtat als serveis i recursos existents des d’un plantejament estructural basat en quatre fases: la formació; la incubació d’idees i la resolució de problemes; la vehiculació de projectes, i la connexió amb el territori.

L’aportació del Consell Social

La primera fase del projecte, relativa a la formació transversal en emprenedoria, és clau, i requereix, entre altres accions, l’elaboració de material didàctic. En el marc exposat, el Consell Social acorda destinar l’any 2017 15.000 euros al projecte en concepte de la preparació de l’estructura per a un mínor especialitzat (5.000 euros), l’elaboració de càpsules informàtiques (5.000 euros) i la realització de programes d’incubació d’idees per a estudiants (5.000 euros).

A més, el Ple del Consell Social acorda destinar l’any 2017 1.000 euros, en el marc del projecte Emprenedoria social i ètica UAB, a la convocatòria d’un premi d’emprenedoria destinat a la cerca de finançament de la vestimenta esportiva dels equips de la UAB que competeixen en representació seva.