Memòries d'activitats per cursos

Resum d'activitat del Consell Social per cursos

Curs acadèmic 2017-2018

El curs 2017-2018 ha estat marcat per l’inici de la celebració del 50è aniversari de la UAB i per la posada en marxa de nous projectes del Consell Social així com la consolidació d’altres iniciatives.

Que l’Autònoma compleixi mig segle de camí té una rellevància especial que cal commemorar; i així ha estat en el marc de diverses iniciatives i actuacions, en algunes de les quals el Consell ha participat i també col·laborat.

Es destaca el pròleg escrit pel president del Consell Social en el llibre commemoratiu L’audàcia del coneixement, l’organització per part del Consell Social de la taula rodona Un món convuls. On ens porta?, amb la participació de ponents d’alta expertesa, i la col·laboració en iniciatives dutes a terme des de l’Escola de Postgrau UAB amb ponències facilitades pel Consell Social.
             
Estrènyer lligams amb l’entorn

Així mateix, aquest curs s’ha caracteritzat per la continuïtat del Programa Universitat-Societat, que es posà en marxa a l’any 2005 com a conseqüència del fort compromís del Consell Social amb la universitat i el seu entorn. En el marc d’aquest Programa l’objectiu del Consell Social és, com a òrgan de participació de la societat en la universitat, donar el seu suport a la UAB impulsant i col·laborant amb actuacions estratègiques que contribueixin a reforçar els vincles entre universitat i societat.

La universitat esdevé un referent per al seu entorn social i econòmic, arrelada al territori i amb projecció internacional, i el Consell Social treballa amb l’objectiu de dinamitzar, de forma alineada amb l’Equip de Govern de la UAB, aspectes clau en els diferents àmbits estratègics, com poden ser el de l’emprenedoria, la transferència de coneixement, la xarxa Alumni UAB, el suport a col·lectius amb discapacitat o en risc d’exclusió social, i la connexió amb el territori, entre d’altres.

Tot això, en un context en què la UAB consolida el reconeixement internacional, tal com mostren els principals rànquings universitaris internacionals, pel seu esforç per impulsar la qualitat de la docència, per atraure talent internacional i per obtenir un impacte creixent de la recerca.

Dinamitzar la transferència de coneixement

En aquest àmbit esmentat, es ressalta la tasca realitzada, de forma alineada amb l’Equip de Govern, per continuar l’impuls estratègic del projecte Alumni UAB i per cercar fórmules per a la millora de la transferència a la universitat, la qual cosa s’ha traduït en la realització del programa Smart Money, que manté la seva continuïtat en l’any 2019, i la posada en marxa del Hub b30, dirigits a accelerar el procés de transferència de coneixement dels grups de recerca al teixit empresarial i la creació de xarxes de col·laboració, i que ha comportat, en ambdós casos, diverses reunions i sessions de treball en les quals el Consell Social ha participat activament, tant en el disseny com en el desenvolupament dels projectes.

Reflexió estratègica: horitzó 2030

També en el curs 2017-2018 s’ha iniciat l’elaboració del pla estratègic de la UAB, procés en el qual col·labora el Consell Social, tant pel que fa a aportacions com financerament; i el Consell Social ha planificat el seu calendari de treball de cara a establir les actuacions estratègiques de l’òrgan en el marc del pla estratègic de la UAB així com la definició de la seva visió i missió.

Suport a projectes de la universitat

Altres nous projectes en el curs que ens ocupa han estat accions de suport al Programa Universitat-Empresa (PUE) de la UAB per la seva voluntat de contribuir a la inserció laboral dels seus alumnes i fomentar la cooperació entre l’Autònoma i el teixit empresarial, així com accions de col·laboració amb el Servei d’Activitat Física (SAF) de la UAB per al foment de valors de l’esport, el treball en equip i l’esforç dins de la formació integral de les persones. Es destaca, així mateix, la realització del projecte UAB-Emprèn, Emprenedoria social i ètica, que s’ha dut a terme en el curs 2017-2018, amb èxit contrastat, i es consolida la seva continuïtat per a propers anys.

El Consell Social comunica

D’altra banda, l’aposta per l’increment de la transparència i una major visibilitat del Consell Social s’ha traduït amb la continuïtat del projecte per al disseny de les accions i iniciatives orientades a la potenciació i projecció de la comunicació interna i externa del Consell Social de la UAB, que queden recollides en un pla de comunicació, i es destaca la posada en marxa d’un butlletí trimestral del Consell Social (LinkUAB) a partir de l’any 2018.

Incorporació de Maribel Ayné

Pel que fa al funcionament i estructura del Consell Social de la UAB, el curs acadèmic 2017-2018 es manté en la línia de l’anterior i incorpora com a novetat el nomenament de la senyora Maria Isabel Ayné com a representant de les organitzacions sindicals, en substitució del senyor Juan Manuel Tapia.

Paral·lelament a totes les actuacions realitzades, el Consell Social, com ja és habitual cada any, ha desenvolupat les competències que li atribueix la LUC en els àmbits de comunitat universitària, de programació i gestió i d’economia, pressupost i patrimoni.

Per consultar les memòries de cursos anteriors, podeu accedir a: