Calendari de reunions

Calendari

Any 2024
 
a) Plenari (PLE)
b) Comissió Acadèmica (CA)
c) Comissió Econòmica (CE)
d) Comissió Societat-Universitat (CSU)
e) Comissió Universitat-Empresa (CUE)
f) Consell de Govern (CG).
 
Les dates s’hi indiquen únicament a títol informatiu.

Els horaris de les reunions s'indiquen en el calendari que consta a continuació (hora indicada: segona convocatòria. La primera convocatòria té lloc mitja hora abans):Podeu descarregar-vos el calendari de reunions en format pdf a l’enllaç següent.