Butlletí trimestral "LinkUAB"

Butlletí trimestral “LinkUAB”

Del 2018 ençà, el Consell difon la seva activitat mitjançant el butlletí electrònic trimestral LinkUAB, que fa arribar a tots els membres de la comunitat universitària i de l’Esfera UAB i als actors externs de tota mena amb els quals interactua amb regularitat.

Amb aquesta publicació digital, l’òrgan col·legiat de participació de la societat en la universitat vol donar-se a conèixer i, també, visibilitzar la seva acció i gestió davant de tots els seus públics, tot prioritzant-ne els temes més rellevants i, molt especialment, els que afecten de manera més directa el personal docent i investigador (PDI), el d’administració i serveis (PAS), els alumnes i els alumni [exalumnes].

Directe, dinàmic i fresc, molt visual i sense lletra petita, el butlletí trimestral és una de les accions incloses al nou pla de comunicació del Consell Social. Amb aquestes iniciatives, el Consell vol ser més visible i proactiu davant dels seus públics d’interès, tant els interns com els externs, dialogar-hi de tu a tu i estimular-ne la implicació.

Qualsevol persona interessada pot subscriure’s personalment a LinkUAB en aquest enllaç.

Números de LinkUAB publicats fins ara

LinkUAB #1

LinkUAB #2

LinkUAB #3

LinkUAB #4