Campus Ítaca

Campus Ítaca

Programa Campus Ítaca

El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut i organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, gestionat per la Fundació Autònoma Solidària i la Facultat de Ciències de l’Educació, patrocinat pel Grup Santander i amb el suport del Consell Social. El programa Campus Ítaca ha assolit un gran nivell de participació amb més de 3.000 estudiants de secundària des del 2004. D’aquesta manera, el programa ha aconseguit un alt nivell d’èxit, fent que el 49% dels assistents al programa Campus Ítaca finalitzi els estudis universitaris.

Adreçat a: nois i noies de 15 anys que han acabat el 3er d'ESO. A partir d’uns criteris molt fixes de selecció marcats pel programa, els centres escullen als vuit alumnes en funció de les seves característiques.

Activitat: consisteix en una estada durant els mesos de juny i juliol, organitzada en dos torns de dues setmanes cada un, en els quals l’alumnat participant realitza una sèrie d’activitats que tenen com a objectiu incentivar-los a continuar la seva formació un cop finalitzada l’etapa obligatòria. Alhora vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos i potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació.

Objectius: motivar-los a continuar estudiant un cop superada l'etapa d'escolarització obligatòria.

Trobareu més informació a la pàgina web del Campus Ítaca.

 

 

23% 49% 3.000
de l'alumnat participant 
continua estudiant a la UAB
dels assistents al programa 
finalitza estudis universitaris
estudiants de secundària 
han participat des de 2004