Hub b30

Hub b30

HUb b30

El Hub b30 és una xarxa d’innovació oberta creada per promoure la col·laboració, el desenvolupament econòmic i la cohesió social del territori en el qual es localitza la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Nascut el 2018, el Hub b30 es concep com a ecosistema de co-ideació i co-creació inspirat en les 4 hèlixs, on tenen cabuda les empreses, els agents de recerca i innovació, les administracions locals i els ciutadans del territori B30. Ofereix contactes, experts, recursos i serveis a les organitzacions públiques i privades per ajudar-les a detectar i a solucionar reptes de manera eficaç, innovadora i competitiva.

El Consell Social dona suport al Hub b30 des de la seva creació, ja que contribueix a reforçar els vincles entre la universitat i la societat.

El Hub b30 està liderat per la UAB i el seu Parc de Recerca UAB; Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, i l’Associació Àmbit B30, i compta amb l’adhesió de diverses entitats i organitzacions com el Sincrotró ALBA, ESADECREAPOLIS, la UPC, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, ACCIÓ, Cecot, entre d’altres. La cofinancen la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.