Convocatòria

Convocatòria de la 16a edició del Premi Argó

La Universitat Autònoma de Barcelona convoca el 16è Premi Argó a treballs de recerca de batxillerat i a projectes de cicles formatius de grau superior, amb la finalitat de reconèixer l’esforç dels estudiants i d’incrementar els vincles amb els centres d’ensenyament secundari.

Bases del 16è Premi Argó

Resolució del 15è Premi Argó a treballs de recerca de Batxillerat
Resolució del 15è Premi Argó a projectes de CFGS

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ

Juntament amb el treball, l'alumnat participant haurà de lliurar la sol·licitud d'admissió (que es genera un cop enviat el formulari) signada per tots els autors i amb el segell i la firma de la direcció del centre on estan matriculats.

En aquests moments la inscripció està tancada.