Personal FUAB

Edifici BlancL'Edifici Blanc és l'espai on hi comparteixen docència diferents entitats de la Corporació UAB: l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera, l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, el Centre de Formació Professional Fundació UAB i, puntualment, els Programes Específics per a Estudiants Internacionals. L'edifici, a més, és un dels espais que anualment pot acollir conferències i altres actes organitzats per Congressos i Esdeveniments UAB Campus.

Les instal·lacions de l'Edifici Blanc consten d'una planta baixa (on es troba Gestió Acadèmica) i tres pisos, on es reparteixen diverses aules, sales i despatxos per a l'activitat docent del centre. Aquests són els tipus d'espais que hi podeu trobar per planta:
 Gestió Acadèmica: s'ocupa de les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i estudiants, així com de les tasques de suport, tant pel que fa a les àrees que componen les Escoles com al servei de la docència que s'imparteix en el seus diferents espais.Aules de docència
: equipades amb pissarres blanques velleda, una taula amb una pantalla i un ordinador que té accés a Wifi, un projector, i un comandament de projecció. Es disposa d'un telèfon per poder posar-se en contacte, a través d'extensions, amb Serveis Informàtics, Gestió Acadèmica, i el Centre d'Assistència i Suport (CAS) de la UAB. Cada aula té diferents dimensions i capacitat d'ocupació, que poden anar des dels 25 fins als 90 alumnes.

Aules de simulació: a la primera planta de l'edifici, hi ha dues aules amb equipaments específics:

  • Aula de Tast: sala de 64 m2 que disposa de 14 cubicles de tast, 3 botellers, 1 armari especial per a licors, 1 frigorífic, mobiliari de docència bàsic, i suport informàtic movible.
  • Aula de Demostració: sala de 50 m2 amb 1 carro de safates, mirall adaptat a demostració, forn, microones, bàscula, torradora, cafetera industrial, geladera, nevera, taulell de 4 fogons, extractor, 2 expositors amb parament, pantalla i projector.
Despatxos de tutories: assignats a les coordinacions dels estudis i als equips directius dels centres docents.

Són sales equipades amb un ordinador i una webcam dirigida al professorat que vulgui realitzar tutories o reunions amb grups reduïts. En aquests espais es poden realitzar sessions amb el sistema de videoconferència Webex.Aules de docència
: equipades amb pissarres blanques velleda, una taula amb una pantalla i un ordinador que té accés a Wifi, un projector, i un comandament de projecció. Es disposa d'un telèfon per poder posar-se en contacte, a través d'extensions, amb Serveis Informàtics, Gestió Acadèmica, i el Centre d'Assistència i Suport (CAS) de la UAB. Cada aula té diferents dimensions i capacitat d'ocupació, que pot anar des dels 25 fins als 90 alumnes.

Aules d'informàtica: són el tipus d'aules que disposen d'un ordinador i pantalla per cada alumne, amb accés a Wifi. També hi ha una taula capdavantera amb un ordinador i una pantalla per al/la docent, un projector, i una pissarra blanca velleda. Es disposa de telèfons amb extensions que comuniquen amb Serveis Informàtics, Gestió Acadèmica, i el Centre d'Assistència i Suport (CAS) de la UAB. En aquesta planta, hi ha 3 aules de 70 m2:

  • Aula Informàtica 205, equipada amb 36 estacions de treball per als estudiants i 1 ordinador per al professor/a.
  • Aula Informàtica 227, equipada amb 25 estacions de treball per als estudiants i 1 ordinador per al professor/a.
  • Aula Informàtica 228, equipada amb 35 estacions de treball per als estudiants i 1 ordinador per al professor/a.

Sala de Professors 1: espais comuns compartits per a tot el personal docent de la Corporació UAB, equipats amb taules i 6 ordinadors, i espais d'emmagatzematge.
 Aules de docència
: equipades amb pissarres blanques velleda, una taula amb una pantalla i un ordinador que té accés a Wifi, un projector, i un comandament de projecció. Es disposa d'un telèfon per poder posar-se en contacte, a través d'extensions, amb Serveis Informàtics, Gestió Acadèmica, i el Centre d'Assistència i Suport (CAS) de la UAB. Cada aula té diferents dimensions i capacitat d'ocupació, que pot anar des dels 25 fins als 90 alumnes.

Despatxos de tutories: assignats a les coordinacions dels estudis i als equips directius dels centres docents.

Sala de Professors 2: espais comuns compartits per a tot el personal docent de la Corporació UAB, equipats amb taules i 9 ordinadors, i espais d'emmagatzematge.

Sala Reunions: és un espai destinat a les reunions i encontres, i disposa d'un ordinador portàtil, un projector i una pantalla. També hi ha un telèfon per poder posar-se en contacte, a través d'extensions, amb Serveis Informàtics, Gestió Acadèmica, i el Centre d'Assistència i Suport (CAS) de la UAB. En aquests espais es poden realitzar sessions amb el sistema de videoconferència Webex. L'altra sala on es poden realitzar aquest tipus de sessions és l'EB325.1.

Espais cafè/office: dedicats al descans del personal docent i administratiu de la Corporació UAB.