Personal FUAB

Sessions formatives

En aquest apartat, podeu consultar informació relativa a les diferents sessions formatives dutes a terme per al personal de la Corporació UAB, en funció del context i de les necessitats dels seus llocs de treball.

"Principals novetats del Reglament General de Protecció de Dades" (22 de març del 2018)

Sessió formativa a càrrec de la Directora Jurídica i de RH, Maria Rosa Català, sobre la nova regulació al voltant de la Protecció de Dades i actuacions a implementar per part de la Corporació UAB respecte al nou Reglament General, així com les principals mesures de seguretat necessàries.

Consulta la presentació

"Nou marc normatiu de la contractació pública" (4 d'abril de 2018)

Sessió introductòria a càrrec de les lletrades Ángeles Ros i Marta Espínola, de la Direcció Jurídica i de RH, sobre el nou marc jurídic i les novetats en relació a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb nous procediments i elements de tramitació electrònica.

Consulta la presentació

"Reglament Europeu de Protecció de Dades: principis, drets i deures" (9 i 16 de maig de 2018)

Formació a càrrec del professor Carles San José i Amat per al personal de la Corporació UAB amb la finalitat de donar a conèixer quins són els principis bàsics, les mesures necessàries i els nous drets i condicions que contempla la nova normativa.

Consulta la presentació

Presentació dels estudis FUABformació 2018-2019 (4 de juny de 2018)

Sessió informativa a càrrec de la directora de serveis docents, Monterrat Balagueró, i els directors i directores de les escoles de FUABformació per al personal de gestió acadèmica com a preparació per al període de preinscripció universitària, que es portarà a terme entre els dies 5 de juny i 2 de juliol.

Consulta les presentacions