Personal FUAB

Manteniment

Dins la Direcció Econòmica-Financera i de Patrimoni, la FUAB disposa d'un servei de gestió integral en logística i manteniment operatiu per donar suport i assessorament a les entitats dins la corporació.

En cas d'avaria, podeu contactar amb el Departament de Manteniment i Obres de la Fundació UAB per dues vies:


•  Per telèfon, al número 93 581 70 04.
•  Per correu electrònic, a través de l'adreça manteniment.fuab@uab.cat.