Personal FUAB

Serveis d'informàtica

Servei d'informàtica de la Fundació UAB

El Servei d'Informàtica de la Fundació UAB dona suport als usuaris en l’entorn ofimàtic (equips d’usuari i assistència a les aules de formació).

En quins casos heu d'adreçar-vos al Servei d'Informàtica de la FUAB?

Podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Informàtica de la FUAB quan tingueu algun dubte, problema o incidència respecte als següents temes:
 

 • Incidències en els equips audiovisuals o informàtics de les aules.
 • Telefonia (incidències en línia o terminal, activació de roaming, alta i baixa de línies, duplicació de SIM,...).
 • Equips informàtics d’usuari i us de les aplicacions d’ofimàtica.
 • Aplicacions de gestió específiques de la FUAB. 
 • Incidències amb la connexió a xarxa i a Wifi.
 • Incidències amb la impressió o configuració d’impressores.
 • Connexió d’equips informàtics, reubicació o reinstal·lació dels mateixos.
 • Sol·licitud de nou maquinari o programari.


¿Com contactar amb el Servei d'Informàtic de la FUAB? 

Campus Bellaterra
 

 • Per correu electrònic a informatica.fuab@uab.cat .
 • Per telèfon a l’extensió 1001 o mòbil 663090188.
 • A les aules, prement la memòria M1 del telèfon de l’aula.

 


Casa Convalescència i Campus Eixample
 

 

 • Per correu electrònic a informatica.cc.fuab@uab.cat .
 • Per telèfon a l’extensió 4504 o mòbil 663088302.
 • A les aules, prement la memòria M1 del telèfon de l’aula i sol·licitant l’assistència informàtica a Recepció.


El Servei d'Informàtica ja farà l’assignació del tècnic més adient per atendre la vostra petició. 

 

Centre d'Assistència i Suport

El Centre d'Assistència i Suport (CAS) és un servei de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’objectiu del qual és donar atenció personal en l'àmbit informàtic relacionat amb serveis gestionats de forma centralitzada. 

En quins casos heu d'adreçar-vos al CAS?

Podeu posar-vos en contacte amb el Centre d'Assistència i Suport quan tingueu algun dubte, problema o incidència respecte als següents temes:
 

 • Correu electrònic institucional.
 • Programari UAB recomanat i amb llicència.
 • Espai a servidors per allotjament de pàgines web.
 • Serveis d’hostatge de pàgines web (Hosting) i d’allotjament de servidors (Housing).
 • Antivirus.
 • Accés a aplicacions i serveis de la universitat.
 • Campus Virtual.
 • Aplicacions de gestió acadèmica (excepte les aplicacions específiques FUAB).
 • Aplicació de gestió econòmica (excepte les aplicacions específiques FUAB).
 • Aplicacions de recerca i Datawarehouse.
 • Nebula.
 • Dipòsit Digital de Documents (DDD).
 • Gestió d’usuaris i de paraules clau.
 • Accés al correu electrònic.
 • Carpetes compartides.

 


Per resoldre determinades incidències, podeu posar-vos en contacte amb el CAS, a través de:
 

 

 • El formulari d'incidències informàtiques i peticions.
 • Un correu electrònic a: cas@uab.cat .
 • Per telèfon, al 93 581 21 00.


En alguns casos, el CAS disposa d'una eina que permet obtenir el control del vostre ordinador de forma remota per resoldre incidències, sempre amb el vostre vistiplau.

 

Correu electrònic

Tot el personal FUAB disposa d’un correu electrònic institucional propi. Aquest correu electrònic estarà vinculat a un Número d’Identificació d’Usuari (NIU) i una paraula de pas, que us permetrà també tenir accés a la Intranet de la UAB, al Campus Virtual, al domini, a unitats i impressores en xarxa, i a altres aplicacions de gestió.

La Direcció Jurídica i de RH de la FUAB és qui gestiona l’obtenció del NIU i l’alta al correu electrònic institucional propi dels treballadors de nova incorporació. Aquest tràmit es duu a terme amb l’antelació suficient, sempre que les circumstàncies ho permetin, per tal que el treballador disposi d’aquest servei el mateix dia d’inici.

En el cas que oblideu, o no coneixeu la paraula de pas associada al vostre NIU, haureu de dirigir-vos a l’adreça https://contrasenya.uab.cat/. A l’apartat “Genereu-la amb la targeta de la UAB o amb el vostre correu electrònic personal”, dins el requadre “Associada al vostre NIU”, des d'on ja la podreu obtenir.

Recordeu que d’acord amb la política de seguretat informàtica establerta a la UAB, es recomana la conveniència de canviar periòdicament la paraula de pas associada al vostre NIU.

Es pot fer a partir d’aquest enllaç, on trobareu l’apartat “Canvi de paraula de pas” i haureu d’introduir el NIU i l’antiga paraula de pas, i entrar-ne una de nova. També podeu fer-ho des del Windows, pressionant Control + Alt + Supr i després fent clic al botó “Canviar contrasenya”.

Connexió sense fils: wifi eduroam

La xarxa wifi o xarxa sense fils de la Universitat dona accés als serveis de xarxa de dades als equips que disposen de tecnologia wifi. 

A les seus de la FUAB hi ha desplegada la xarxa wifi eduroam. 

L'accés es pot fer mitjançant la identificació personal en portàtils, de la següent manera:
 

 • Cliqueu sobre la xarxa eduroam que us apareixerà a la llista de xarxes Wifi disponibles.
 • Introduiu el compte NIU@uab.cat i la vostra paraula de pas quan us ho demani, i ja estareu connectats.


En cas de fer la connexió des de dispositius mòbils, prèviament us haureu de descarregar l’instal·lador de certificat:
 

 • Connecteu-vos a la web https://cat.eduroam.org i seleccioneu ‘Universitat Autònoma de Barcelona’.
 • Descarregueu-vos l’instal·lador segons el model de dispositiu.
 • Identifiqueu-vos amb el compte NIU@uab.cat i la vostra paraula de pas quan us ho demani, i ja estareu connectats.

 
Per a altres tipus de configuracions, consulteu aquest apartat al web del Centre d'Assistència i Suport (CAS).

Si teniu problemes amb la connexió, teniu a disposició la "Guia per a la solució de problemes de connexió a la xarxa sense fils de la UAB".