Personal FUAB

Calendari laboral

Sense perjudici de les particularitats de cada institució, el Calendari Laboral 2021 de les institucions de l'entorn FUAB, aprovat en el Comitè de Direcció del dia 21 de desembre del 2020, és el següent:

Festes de caràcter nacional
 

1 de gener Cap d'Any Divendres
6 de gener Reis Dimecres
2 d'abril Divendres Sant Divendres
5 d'abril Dilluns de Pasqua Florida Dilluns
1 de maig Dia del Treball Dissabte
24 de juny Sant Joan Dijous
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya Dissabte
12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya Dimarts
1 de novembre Dia de tots sants Dilluns
6 de desembre Dia de la Constitució Dilluns
8 de desembre La Inmaculada Concepció Dimecres
25 de desembre Nadal Dissabte


Festes de caràcter local
 

24 de maig Pasqua Granada Dilluns
24 de setembre La Mercè Divendres

 

Jornada setmanal


El personal realitzarà un total de 38 hores setmanals distribuïdes, amb caràcter general, de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 15 a 18, i els divendres de 9 a 15 hores. No obstant això, cada centre establirà els horaris més adients a les seves necessitats.

Període amb horari intensiu


Els mesos de juliol i d'agost, el personal que fa jornada d'horari partit farà jornada intensiva, si les necessitats del servei ho permeten. Cada centre o àrea establirà un torn de serveis mínims, si s'escau.

Vigílies de Festius

La jornada dels dies 23 de juny, 23 de setembre, 11 d'octubre i 7 i 22 de desembre serà l'habitual dels divendres.