Personal FUAB

Gestió de baixes i altes mèdiques

El personal està obligat a enviar, puntualment, tant a l'adreça de correu electrònic rh.fuab@uab.cat com al seu centre de treball, la documentació que tot seguit s'indica:

Baixes mèdiques: en el termini de dos dies des de la seva expedició per part del facultatiu corresponent.

Altes mèdiques: el mateix dia de la seva expedició per part del facultatiu corresponent.

Comunicats de confirmació: en el termini de dos dies des de la seva expedició per part del facultatiu corresponent.